bəxtiyarlıq

bəxtiyarlıq
is. Xoşbəxtlik. Burnaşov Yekaterinanın . . Tiflisə qoşun göndərməkdə heç bir istila fikrində olmadığından, yalnız əhalinin asayiş və bəxtiyarlığını istədiyindən bəhs edib, əsil mətləbə keçdi. Ç.. Bu müqəddəs təbiətin saf şeriyyəti; İnsanlığı dəvət edir bəxtiyarlığa! S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • meymənət — ə. 1) uğur, bəxtiyarlıq, səadət; 2) bərəkət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqbiliyyət — ə. bəxtiyarlıq, xoşbəxtlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sə’d — ə. 1) xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq; 2) uğur gətirən şey; 3) astrologiyada: uğurlu ulduz. Sə’di əkbər «böyük uğurlu ulduz» Müştəri; sə’di əsğər «kiçik uğurlu ulduz» Zöhrə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səadət — ə. xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kamranlıq — is. klas. Xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq. Əyyamdən umma mehribanlıq; Bir neçə gün olsa kamranlıq. Əmani …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kamyablıq — is. köhn. Arzusuna çatma; xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq. Xülasə, ədalət hökmranlığında qurdlar quzu ilə otlayırdı, ümumi xoşbəxtlik, ümumi kamyablıq bərpa idi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kədər — is. <ər.> Qəm, qüssə, dərd, ruhi iztirab. <Maral:> Uff, bəxtiyarlıq içində ölmək, kədərlər, üzüntülər içində yaşamaqdan min qat xeyirli imiş. . . H. C.. Neçəsində fərəhim var; Neçəsində kədərim var. B. V.. Səmədin ürəyini sonsuz bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayə — is. <ər.> Yüksək məqsəd; bir işin, təşəbbüsün son məqsədi. <Məhərrəm> çalışmaq, çarpışmağın zövqünü dadmış, yaşadığı dövr və mühitin qayəsini az çox anlamışdı. A. Ş.. İnsanlara bəxtiyarlıq, ağgün, səadət! Qayəmiz budur ancaq. O. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • talesizlik — is. Bədbəxtlik, bəxtsizlik, uğursuzluq. <Cəmil bəy:> Of! Bəxtiyarlıq içində talesizlik, nə böyük fəlakət! H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”